Liên hệ

TRƯỜNG THCS HỢP HƯNG

Địa chỉ: Thôn Vàng, xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người đại diện: Ông Phạm Văn Hòa. Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại:  0942313570
Email: truongthcshophungvubannamdinh@gmail.com