Giới thiệu

Trường trung học cơ sở Hợp Hưng nằm ở phía bắc của huyện Vụ Bản.

 

18519817_280201849056954_2606129458966637529_n

14433206_189739914769815_7937477471851816725_n

14433206_189739914769815_7937477471851816725_n